Spiraltrapp med varmeskjold


           

              RETTLØPSTRAPPER

Trappeproduksjon setter høye krav til nøyaktighet og fagkunnskap hos våre montører og produksjonsmedarbeidere.

Vi leverer ferdig montert alle typer ståltrapper; spiraltrapper, rettløps- og svingtrapper, repostrapper. Utførelser i galvanisert eller lakkert stål, med trinn for istøp eller belegg, gitter- eller tretrinn. Vi regner gjerne priser for deg på grunnlag av tilsendt underlag (tegninger og beskrivelser).

Ta kontakt for en god pris på din trapp.

Produseres av etablerte og anerkjente aktører.